TRANSPORTNA KANCELARIJA

PROGRAMSKA REŠENJA ZA PODRŠKU U TRANSPORTU

Transportna kancelarija predstavlja rešenje u oblaku (CLOUD), koje objedinjuje više informacionih rešenja i usluga za podršku i praćenje radnih procesa manjih i srednje velikih transportnih preduzeća. Namenjena je sveobuhvatnoj podršci logističkim procesima, jer omogućava na jednom mestu bilo gde i bilo kad unos, pregled, čuvanje, sređivanje i slanje sve potrebne dokumentacije na elektronske adrese ili na mobilne uređaje vozača.

Transportnom kancelarijom Usoffice se poboljšava preglednost i obezbeđuje stalan pristup do svih važnih podataka i poslovnih izveštaja. Međusobnim povezivanjem se može uštedeti vreme i smanjiti mogućnost greške.

.

Modularna rešenja

Transportna kancelarija je rešenje sastavljeno iz 12 modula, koji zajedno prave celovit i učinkovit sistem prilagođen  potrebama i zahtevima vašeg transportnog preduzeća.

Partneri

Modul je namenjen unosu osnovnih podatkaka o partnerima (strankama) i zaposlenima, čuvanju različite dokumentacije kao i vođenje odnosa sa strankama (CRM).

Vozila

Modul je namenjen unosu i uređivanju svih podataka o vozilima i prikolicama, čuvanju dokumenata i unosu troškova u vezi sa održavanjem vozila. U sprezi sa modulom »Upozorenje na događaje« omogućava podešavanje upozorenja o isteku važnosti dozvola, osiguranja, licenci i upozorenja na servisne intervale.

Transportni nalozi

Modul je namenjen unosu i upravljanju transportnim dokumentima, koji su prilagođeni različitim tipovima transporta, slanju transportnih dokumenata na elektronske adrese, na mobilne telefone i mobilnu aplikaciju »Sledat Driver«. Preko modula je omogućeno takođe brzo i  jednostavno fakturisanje na osnovu jednog ili više izrađenih transportnih naloga.

Tabla naloga

U modulu »Tabla« se u kalendaru prikazuju sve unešene narudžbine za transport preko modula »Transportni nalog«. U tabli se u kolonama prikazuju nazivi vozila i prikolica (ime ili registrska oznaka),  u određenim redovima se po danima prikazuju svi transportni nalozi (utovari i istovari) za dodeljeno vozilo i prikolicu.

Putni nalozi

Modul je namenjen izradi putnih naloga. Pri izradi putnog naloga se automatsko obračunaju i dnevnice i ispišu radni sati (vožnja, odmor, drugi posao) u određenoj državi, te se mogu dodavati troškovi na putu(putarine, sati čekanja).

Računi

Modul je namenjen izradi računa i vođenju evidencije svih izdatih računa. Preko modula se računi mogu  zapisati u PDF obliku ili poslati na određene elektronske adrese.

Dokumenti

Modul je namenjen čuvanju, pregledu i vođenju evidencije svih primljenih računa uključujući priloge u pdf, csv, txt ili word formatu.

Proizvodi

Modul je namenjen unosu proizvoda, njihovog opisa, cena i dokumenata  vezanih za određeni  proizvod.

Šifranti

Modul je namenjen unosu i vođenju oznaka država, poštanskih brojeva, pripremanje tekstova (klauzula), koji se prikazuju na dokumentima, vrste i oznake vozila i status zaposlenih.

Dnevnik događaja

U modulu Dnevnik događaja se evidentiraju sve PIN prijave u mobilnoj aplikaciji, sve poslate SMS i elektronskom poštom poslate poruke. Može se videti dan i sat prijave i odjave, ime korisnika, trajanje prijave, datum slanja, tip, ko šalje, primalac i sadržaj poslate SMS poruke i elektronske pošte.

Upozorenje na događaje

Modul je namenjen podešavanju upozorenja o isteku važnosti dokumenata, koji su vezana za određena vozila ili vozače. Korisnik podešava koliko dana pred istekom važnosti ga sistem upozori i period upozoravanja.

TAHO arhiv

Modul je namenjen za arhiviranje prenosivih podataka sa digitalnog tahografa i kartica vozača u odgovarajućem formatu. Sačuvanim podacima možete pristupiti bilo gde i bilo kada pomoću dodeljenog korisničkog imena i lozinke.

PREDNOST I DOBIT

Jedinstvena prednost Transportne kancelarije je u tome, što korisniku u zavisnosti od njegovih prava omogućava pregled i uređivanje podataka dobijenih kako iz praćenih vozila tako i iz mobilnih uređaja vozača.

 

  • Smanjuje investicijske troškove za IT infrastrukturu i održavanje
  • Sve što je potrebno je internet pretraživač i internet veza
  • Pristup podacima bilo gde i bilo kad
  • Unos i pregled podataka u kancelariji ili neposredno u vozilu
  • Automatska sinhronizacija podataka između mobilne i internet aplikacije
  • Pripremanje i slanje obrađenih izveštaja u PDF ili MS Excel formatu
  • Brzo uspostavljanje i jednostavna upotreba

Naša rešenja omogućavaju preduzeću, koje se bavi Transportom, viši kvalitet kao i veću brzinu, tačnost i niže troškove obavljenih logističkih usluga, posledično tome i veću konkurentsku prednost.

SLEDAT

Mobilna aplikacija za Transport

Mobilna aplikacija Sledat Driver je namenjena praćenju  rada vozača u realnom vremenu. Vozač iz transportne kancelarije  na mobilnoj aplikaciji prima radne i transportne naloge i omogućava da su u transportnoj kancelariji svi obavešteni o toku njegovog posla. Pored toga vozač može preko mobilne aplikacije da transportnu kancelariju izveštava o različitim statusima vožnje (vožnja, odmor, zastoj, nesreća), pošalje slike (CMR, oštećenje ambalaže ili kontejnera) kao i dodatne informacije potrebne za donošenje brzih odluka.

KORISNIČKI PAKETI

Korisnički paketi Sledat su napravljeni tako da omogućavaju izbor onih funkcija, koje preduzeće zaista treba pri svom poslovanju. Cena određenog paketa zavisi od izbranih modula i broja korisnika.

Uverite se u kvalitet naših usluga.

Svima, koji bi želeli da probaju naše usluge, nudimo besplatan probni period.

U koliko se posle probnog perioda odlučite za korišćenje naših usluga, moći će te da sačuvate i koristite sve podatke, koje ste prikupili u probnom periodu.

KONTAKT

Ako želite više informacija o našim produktima i uslugama, molimo Vas da nas kontaktirati preko telefona ili elektronske pošte. Takođe možete koristit kontaktni obrazac.

Aluxom d.o.o.

Vojvode Baćevića 78
11000 Beograd

T: +381 11 347 7981

M: +381 64 911 9113

E: info@aluxom.com

GDPR

9 + 1 =