MOBILNA APLIKACIJA

 

Mobilna aplikacija u najboljoj meri koristi mogućnosti telefona i interakciju između korisnika i telefona, i tako omogućava pojednostavljenu i laku upotrebu pri radu na terenu. Pomoću mobilne aplikacije se omogućava skupljanje podataka i njihova analiza ne samo za potrebe odlučivanja i pripremu  izveštaja nego i za pregled nad već prikupljenim podacima

SLEDAT

Mobilna aplikacija za Transport

Mobilna aplikacija Sledat Driver je namenjena praćenju toka rada vozača u realnom vremenu. Vozač iz transportne kancelarije na mobilnoj aplikaciji prima radne i transportne naloge a zatim se stara, da svi u transportnoj kancelariji  budu obavešteni o toku njegovog rada. Pored toga vozač može preko mobilne aplikacije dostavljati transportnoj kancelariji izveštaj o statusu vožnje (vožnja, odmor, zastoj, nesreća), da šalje slike (CMR, oštećena ambalaža ili kontejneri) kao i dodatne informacije potrebne za donošenje pravovremenih odluka.

SLEDAT

Mobilna aplikacija za Poljoprivredu

Mobilna aplikacija Sledat je namenjena istovremenom unosu svih poljoprivrednih poslova na seoskom domaćinstvu neposredno u štali, na njivi ili pašnjaku. Pored unosa podataka se preko pametnog telefona ili tableta može pristupiti podacima o životinjama ili poslovima, koji su predhodno unešeni preko internet aplikacije ili mobilne aplikacije.

SLEDAT

Mobilna aplikacija za sigurnostne službe i obezbeđenje

Mobilna aplikacija Sledat NFC je namenjena praćenju sigurnostnih obilazaka u realnom vremenu. Za sigurnostne obilaske se upotrebljava android mobilni telefon, koji podržava funkciju NFC i bez-kontaktni RFID mediji (nalepnice, privesci), koji se postave u prostoru ili na objektu. Sa očitavanjem telefona sa RFID medija, sistem podatke o čuvaru, vremenu registracije, lokaciji, početku i završetku rada istovremeno preko mobilne mreže šalje i čuva na serveru. Sigurnostni nadzorni centar preko internet aplikacije nadzire, pregleda, ispisuje i analizira izvođenje aktivnosti u realnom vremenu.

Prijava

Prijava korisnika PIN kodom omogućava da jedan mobilni telefon može koristiti vise zaposlenih

Dostupnost

Mobilna aplikacija se upotrebljava bilo gde I bilo kad I na mestima bez internet veze

Povezanost

Automatska sinhronizacija podataka u realnom vremenu

Praćenje

Mogućnost praćenja telefona u realnom vremenu

Komunikacija

Mogućnost dvosmerne komunikacije i upućivanje na lokaciju

Multimedia

Mogućnost slanja slika sa terena

Uverite se u kvalitet naših usluga. 

Svima, koji bi želeli da probaju naše usluge, nudimo besplatan probni period. U koliko se posle probnog perioda odlučite za korišćenje naših usluga, moći će te da sačuvate i koristite sve podatke, koje ste prikupili u probnom periodu.

KONTAKT

Ako želite više informacija o našim produktima i uslugama, molimo Vas da nas kontaktirati preko telefona ili elektronske pošte. Takođe možete koristit kontaktni obrazac.

Aluxom d.o.o.

Vojvode Baćevića 78
11000 Beograd

T: +381 11 347 7981

M: +381 64 911 9113

E: info@aluxom.com

GDPR

6 + 8 =