Praćenje

SLEDAT

PRAĆENJE

Telematski sistem Sledat omogućava praćenje vozila, radnih mašina, životinja i zaposlenih, na karti u realnom vremenu, pregled pređenog puta, dvosmernu komunikaciju između vozača i centrale, pripremu prilagođenih izveštaja i putnih naloga. Pored toga omogoćava upoređivanje različitih parametara vožnje za izabrano vozilo (tahograf, tempomat, prosečna potrošnja, obrtaji i temperatura motora, FMS brzina, položaj papučice gasa) i postavljanje i podešavanje različitih upozorenja.

SLEDAT

NAČIN RADA

Za praćenje se upotrebljava telematski uređaj, koji preko mobilne mreže šalje podatke o lokaciji na server, što vam omogućava, da bilo gde i bilo kad preko web aplikacije ili mobilnog telefona pratite i nadgledate vaša sredstva i zaposlene. Za takvo praćenje nema potrebe za instaliranjem bilo kakve programske opreme. Sve, što vam treba je internet veza i web pretraživač.

FUNKCIONALNOSTI

SLEDAT

Praćenje u realnom vremenu

Prikaz trenutne lokacije na karti  je osnovna funkcija telematskog sistema Sledat, koji korisniku pored praćenja u realnom vremenu i prikaza trenutne lokacije na karti prikazuje još brzinu i smer kretanja, status (stoji, kreće se), količinu goriva u rezervoaru i predviđen doseg i  podatak o zadnjem pomeranju.

SLEDAT

Istorija aktivnosti i izveštaji

Automatizovano pripremanje izveštaja predstavlja ogromnu prednost pre svega za vlasnike i lica odgovorna za upravljanje voznim parkovima, jer se tako smanjuju troškovi posla i skraćuje vreme izrade izveštaja za preduzeće kao i za naručioce. Pored toga se izveštaji mogu upotrebljavati kao dokaz za korektno i pošteno izvršen posao na terenu. U sklopu izveštaja, može se za izbrano vozilo i vreme pripremiti ispis podataka o trajanju vožnje, trajanju zaustavljanja na lokacijama ili interesnim tačkama i predjenu razdaljinu između određenih zaustavljanja.

SLEDAT

Dvosmerna komunikacija i upućivanje

Sistem omogućava razmenu i slanje tekstualnih poruka kao i navođenje na Garmin navigacionim uređajima ili mobilnom telefonu. Sistem takođe nudi mogućnost, da se može saznati kada će određeno vozilo stići na dogovoreni cilj (vreme dolaska i broj kilometara do cilja).

SLEDAT

Upozorenja i alarmi

Sistem Sledat omogućava, da uvek budete u toku šta  se događa sa vozilom i robom  na putu od utovara do mesta istovara. Sistem automatski  uključuje alarm ili upozori vozača i/ili dispečara u slučaju da su se pojavila odstupanja. Upozorenja se uključuju u slučaju prekoračenja najveće dozvoljene brzine, prekratkih ili predugih zaustavljanja, prekasnog odlaska na teren i dolaska na radno mesto, ako se vozilo upotrebljava izvan radnog  vremena, kad  vozilo napusti ili uđe u određeno  područje, u  slučaju nedozvoljenog  ulaza u vozilo, obijanja kabine ili prikolice.

SLEDAT

FMS izveštaji


U slučaju, da je u vozilu omogućen priključak na računar vozila ili vozilo ima otvoren dostup do originalnog FMS konektora, sistem omogućava praćenje različitih parametara vožnje (potrošnja goriva, način vožnje, temperatura), što omogućava preduzeću, da posluje sa više sigurnosti i većim učinkom, jer se troškovi ne smanjuju samo zbog nadzora nad potrošnjom goriva, već  i zbog  manje lošeg rukovanja I upravljanja vozilom.

SLEDAT

Daljinski TAHO prenos

Funkcija daljinskog prenosa podataka iz digitalnog tahografa i vozačkih kartica omogućava, da se za prenos tahografskih podataka vozila ne trebaju vraćati u garažu ili kancelariju, što značajno smanjuje broj nepotrebno napravljenih kilometara i radnih sati.

SLEDAT

Identifikacija i odvojeno praćenje

U slučaju da određeno vozilo upotrebljava više vozača, sistem omogućava automatsko dodeljivanje vozača vozilu. Identifikacija vozača se vrši preko senzorskog ključa ili prijave preko mobilne aplikacije. Moguće je takođe odvojeno praćenje upotrebe vozila za poslovne i privatne namene sa podešavanjem prekidača u vozilu s kojim upravlja vozač.

PREDNOSTI I DOBIT SISTEMA ZA PRAĆENJE

  • Omogućava bolji pregled nad vozilima i vozačima u realnem vremenu
  • Poboljšava kvalitet usluga i smanjuje vreme odziva
  • Smanjuje troškove poslovanja i povećava produktivnost
  • Štiti vas od krađe (vozila, goriva) ili nedozvoljene upotrebe vozila
  • Omogućava brži odziv na zahteve klijenata i brzo delovanje u slučaju vanrednih događaja
  • Osigurava vozača u slučaju pritužbi i reklamacija
  • Fiksni mesečni troškovi sa mogućnošću kupovine ili iznajmljivanja opreme

KORISNIČKI PAKETI

Korisnički paketi Sledat su napravljeni tako, da omogućavaju široki izbor funkcija, koje preduzeće stvarno treba prilikom svog poslovanja. Cena pojedinačnog paketa zavisi od vrste uređaja, koje će se postaviti u vozilo,  broja  vozila i izbranih funkcija.

Uverite se u kvalitet naših usluga.

Svima, koji bi želeli da probaju naše usluge, nudimo besplatan probni period.

U koliko se posle probnog perioda odlučite za korišćenje naših usluga, moći će te da sačuvate i koristite sve podatke, koje ste prikupili u probnom periodu.

KONTAKT

Ako želite više informacija o našim produktima i uslugama, molimo Vas da nas kontaktirati preko telefona ili elektronske pošte. Takođe možete koristit kontaktni obrazac.

Aluxom d.o.o.

Vojvode Baćevića 78
11000 Beograd

T: +381 11 347 7981

M: +381 64 911 9113

E: info@aluxom.com

GDPR

11 + 5 =